• VDL K11ID

ALLEENMANDAAT!!!

Plot te koop net buite Vredendal

 • 0,8ha grond
 • 0,8ha water
 • Stalle
 • Besproeiingsdam
 • Elektriese omheining
 • Eskom krag

 

 • Airconditioner
 • Alarm
 • Balcony
 • Build-in Braai
 • Build-in cupboards
 • Burglar bars
 • Double carport
 • Double garage
 • En-Suite
 • Furniture
 • Kitchen with pantry
 • Office
 • Outside braai
 • Single garage
 • Stoep
 • Swimming pool

Contact Vredendal Eiendomme today! Email us at agent@vredendaleiendomme.co.za!